HR ondersteuning

HR beleid onder de loep

Inzetten op het menselijk kapitaal van jouw bedrijf is essentieel.


Is jouw focus Up To Date?


We doorlopen samen je HR beleid en bekijken waar groeimogelijkhen zijn.

Coaching Leidinggevenden


Leidinggevenden zijn jouw ambassadeurs binnen je onderneming. Inzetten op hun vaardigheden is meer dan ooit van belang.

Tijdens deze coachings breng ik hun persoonlijkheid in kaart en werk ik een op maat gemaakte training uit.

Samenwerking verstreken

Ervaar je een moeilijke samenwerking binnen een team? 

Mijn sterkte ligt in het versterken van samenwerking. Ik ga eerst na naar wat de oorzaak is van de moeilijke samenwerking en zet dan gericht in om conflicten of frustraties met de groep of personen op te lossen.

Wil je inzetten op het Re-integreren van langdurig afwezige medewerkers maar je weet niet hoe hieraan te starten?


Ik werk graag met jou een op maat beleid uit.

Re-integratie

Welzijnsbeleid

Gezondheid en welzijn van medewerkers is cruciaal, wist je dat je door gerichte welzijnsacties uit te voeren je je afwezigheidscijfers ziet dalen?

Mijn aanpak: samen met medewerkersparticipatie werken we gerichte acties uit die het welzijn en de gezondheid van jouw medewerkers vergroot. 

Selectie & Rekrutering


Heb je moeilijkheden om de juiste kandidaten te vinden?

Ik help je met jouw zoektocht en met de juiste selectie.


Employer Brandig

We starten met het in kaart brengen van de bedrijfscultuur in samenwerking met een aantal medewerkers. 

Vanuit deze cultuur en waarden werken we een rekruteringscampagne uit die toekomstige medewerkers een duidelijk beeld geeft over wie je bent als bedrijf.

Onboarding & Talentmanagement


Weet jij welke skills jouw medewerkers bezitten?

Inzetten op hun sterktes kan van een moeilijke werksituatie een geweldige werksituatie maken. 


Ik breng voor jou de skills van je medewerkers in kaart en bezorg je een analyse van de gap in deze skills